Ga naar hoofdinhoud

Het is zover! De website van de Barry Foundation staat live. En we zijn er trots op! Deze nieuwe website laat zien wie we zijn en wat we doen. Bovenal hopen we dat de website zorgt voor extra aanvragen om lokale initiatieven te ondersteunen. Achter de schermen gaan we vooral verder met de website uitbreiden en onderhouden. Je vindt hier alle nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onze projecten.

In het bijzonder willen we nog vermelden dat het logo is gemaakt door Jolanda. We zijn er super blij mee!

Back To Top