Ga naar hoofdinhoud

De Cultuur-Historische Vereniging Scoronlo is opgericht in 1988. De naam Scoronlo is ontleend aan de vroeg-middeleeuwse schrijfwijze van de naam Schoorl uit het jaar 868.

Scoronlo heeft in haar statuten staan dat zij streeft naar het wekken van belangstelling voor de geschiedenis en cultuur van Schoorl, Groet binnen het werkgebied, de dorpen Schoorl, Groet en bijbehorende buurtschappen, van Aagtdorp tot en met Camperduin; bevordering van de kennis erover en de verspreiding van de verkregen kennis; het opsporen, verwerven, tentoonstellen en behouden van voorwerpen en geschriften welke van historisch en/of cultureel belang zijn voor Schoorl, en het behouden van historische bouwwerken, het cultuurhistorisch landschap en archeologische landschapselementen in Schoorl.

Sinds november 2017 heeft de vereniging haar onderkomen in het oude raadhuisje van Groet. Van daaruit wordt gewerkt aan het archief van de vereniging, een collectie historische foto’s en een bibliotheek. Elke dinsdagmiddag is het raadhuisje geopend voor bezoek of informatie. Kom eens langs!

Vanaf de oprichting tot eind 2015 werd een tijdschrift uitgegeven. Vanaf 2018 ontvangen de leden een ruim geïllustreerd jaarboek met een gevarieerd aanbod aan artikelen die op Schoorl betrekking hebben. Dit jaarboek is voor niet-leden te koop. Voorts organiseert Scoronlo lezingen en excursies. Maar de vereniging doet meer: onlangs was Scoronlo betrokken bij een verkennend archeologisch onderzoek van de Kerkbrink in Groet, waarvan een beknopt verslag te vinden is in het Jaarboek 2021.

De sponsering die Scoronlo ontvangt van de Barry Foundation wordt voor een groot deel besteed aan het realiseren van het jaarboek en aan het financieren van de extra activiteiten.

De vereniging telt op dit moment ongeveer 300 leden. Heeft u ook belangstelling voor de geschiedenis en cultuur van Schoorl? Wordt dan lid van Scoronlo. Het inschrijfformulier vindtu op onze website www.scoronlo.nl

Je bent een Schoorlaar/groeter als je lid van Scoronlo bent.

Back To Top